THE OIL MACHINE at Cinemateket Tromsø

When

Friday, 03 Nov 2023 at 6:00 PM - 8:30 PM

Where

Cinemateket Tromsø
Storgata 93
Tromsø 9008
Norway
Google map and directions


THE OIL MACHINE comes to Norway after a successful year touring the UK and international film festivals. This timely documentary film delves into the complex dynamics of North Sea oil & gas and considers how this machine can be tamed, dismantled, or repurposed. Through the voices of different stakeholders, THE OIL MACHINE explores the complexities of transitioning away from oil and gas as a society and considers how quickly we can do it.

After the screening join in the panel discussion to explore similarities and differences in the UK’s and Norway’s approach to oil and gas, and focus on what’s needed for a just transition in Norway. With Berit Kristoffersen (Norges Arktiske Universitet) and Barbara Wögele (Naturvernforbundet). Event hosted by Cristian Ariel Peña (The United Nations Association of Norway)

This event is presented in collaboration with Broen til framtiden, Norway’s alliance for a just transition between trade unions, environmental organisations, the Church, and others.
THE OIL MACHINE kommer til Norge etter et vellykket år på turné i Storbritannia og på internasjonale filmfestivaler. Denne svært aktuelle dokumentarfilmen tar opp de kompliserte temaene knyttet til olje og gass i Nordsjøen i Storbritannia og drøfter hvordan oljemaskinen kan temmes og omstilles til noe annet. Gjennom stemmene til ulike interesser utforsker THE OIL MACHINE de vanskeligste utfordringene ved omstillingen vekk fra olje og gass og diskuterer hvor raskt vi kan få det til.

Etter filmvisningen, kan alle bli med på en panelsamtale om likheter og forskjeller mellom Storbritannias og Norges tilnærming til olje og gass, og hva som trengs for en rettferdig omstilling i Norge. Med Berit Kristoffersen (Norges Arktiske Universitet) og Barbara Wögele (Naturvernforbundet).. Arrangement ledet av Cristian Ariel Peña (FN-sambandet)

Filmvisningen og panelsamtalen arrangeres i samarbeid med Broen til framtiden, Norges allianse mellom fagforeninger, miljøorganisasjoner, Kirken og andre for en rettferdig omstilling.

Tickets

130.00 kr NOK
Buy tickets now

Coming up...